سینما حقیقت 25 آذر 1398 ساعت 15:28 http://www.irandocfest.ir/fa/news/7434/پریسا-عشقی-حضور-کارگردانان-زن-جشنواره-قابل-توجه -------------------------------------------------- عنوان : پریسا عشقی؛حضور کارگردانان زن در جشنواره قابل توجه است -------------------------------------------------- متن : اینجا ببنید