سینما حقیقت 4 دی 1399 ساعت 16:26 http://www.irandocfest.ir/fa/news/8523/علی-اسدی-رسول-داوری-بهترین-کارگردانی-فیلم-مستند-کوتاه -------------------------------------------------- عنوان : علی اسدی و رسول داوری - بهترین کارگردانی فیلم مستند کوتاه -------------------------------------------------- متن : علی اسدی و رسول داوری - بهترین کارگردانی فیلم مستند کوتاه