سینما حقیقت 29 دی 1393 ساعت 15:51 http://www.irandocfest.ir/fa/news/834/تالیف-لیز-استابس-ترجمه-شاهپور-عظیمی -------------------------------------------------- مستندسازان سخن می گویند عنوان : تالیف : لیز استابس ترجمه : شاهپور عظیمی -------------------------------------------------- تاریخ نشر :1393 قیمت پشت جلد : 120000ریال قیمت ( با تخفیف) : 100000 ریال متن : ناگفته پیداست که فیلم سازی مستند ماهیتا با فیلم سازی داستانی متفاوت است و بر اساس روند شکل گیری نیز دنیایشان با هم فرق می کند . وقتی کارتان ساختن فیلم داستانی باشد ، کمتر جرئتش را پیدا می کنید که سراغ ساخت فیلم مستند و غیرداستانی بروید ، چون ممکن است سال ها طول بکشد تا موضوع مورد نظرتان را برای ساخت فیلم پیدا کنید و چند سال در اتاق تدوین مشغول تدوین کردنش بشوید و در این میان برای این که پول کافی برای تمام کردنش داشته باشید ، شاید مجبور شوید فیلم های دیگری بسازید که به آنها علاقه ای ندارید . فیلم مستند را باید کسانی بسازند که عبارت از عهده اش برنمی آیم را به رسمیت نمی شناسند.