سینما حقیقت 24 آذر 1394 ساعت 18:50 http://www.irandocfest.ir/fa/news/1510/رونمایی-آنونس-کتاب-هنر-دقت-نوشته-مایکل-اپیتس-ترجمه-دکتر-احمد-الستی -------------------------------------------------- عنوان : رونمایی از آنونس کتاب «هنر دقت» نوشته مایکل اپیتس و ترجمه دکتر احمد الستی -------------------------------------------------- متن : آنونس کتاب هنر دقت نوشته مایکل اپیتس و ترجمه دکتر احمد الستی رونمایی شد.