سینما حقیقت 28 آذر 1399 ساعت 18:21 http://www.irandocfest.ir/fa/news/8270/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت -------------------------------------------------- نشریه روز چهارم عنوان : چهاردهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت -------------------------------------------------- متن : دریافت نشریه شماره چهار