سینما حقیقت 3 دی 1399 ساعت 12:45 http://www.irandocfest.ir/fa/news/8469/معصومه-کیانی-نگارش-کتاب-صدای-آیینه-ها-گفت-وگو-منوچهر-طیاب-خسرو-سینایی-محمدرضا-اصلانی-می-گوید -------------------------------------------------- عنوان : معصومه کیانی از نگارش کتاب «صدای آیینه‌ها؛ گفت‌وگو با منوچهر طیاب، خسرو سینایی و محمدرضا اصلانی» می‌گوید -------------------------------------------------- متن : معصومه کیانی از نگارش کتاب صدای آیینه ها؛ گفت وگو با منوچهر طیاب، خسرو سینایی و محمدرضا اصلانی می گوید