سینما حقیقت 20 آذر 1395 ساعت 11:57 http://www.irandocfest.ir/fa/news/2447/41-مستند-5-سانس-ویژه-آخرین-روز-جشنواره -------------------------------------------------- عنوان : 41 مستند و 5 سانس ویژه در آخرین روز جشنواره -------------------------------------------------- 41 فیلم ایرانی و بین المللی در آخرین روز از جشنواره سینماحقیقت روی پرده می روند. متن : به گزارش خبرنگار جشنواره سینماحقیقت، آخرین روز جشنواره دهم سینما حقیقت با نمایش 9 فیلم در بخش بین الملل،32 فیلم در بخش مسابقه ملی کار خود را ادامه می دهد. فیلم هایآتش در دریا ساعت 9:30، زندگی دومو جانشین ساعت 14، ایزابلا مورا و کلانترهای اکراین ساعت 17:30 در سالن شماره یک و گاو مقدس ساعت 16:15 در سالن شماره 3، یک چراغ و جنگل امروزی ساعت 9:15 ،برادران ساعت 13:45 در سالن شماره 5 در بخش بین الملل نمایش داده می شوند. فیلم های بخش مسابقه ملی هم که در سالن شماره یک نمایش داده می شوند عبارتند از: بی بازگشت ساخته مرجان ریاحی و اعتراض وارد نیست ساخته فرناز و محمدرضا جورابچیان در ساعت 15:45 ، گروگر ساخته مصطفی آل احمد ، ننا ساخته محمدرضا وطن دوست ساعت 19 و 15 و خوان بی خان ساخته هادی معصوم در ساعت 21 و زنانگی به کارگردانی محسن استادعلی در ساعت 22:45 در سالن شماره دو مستند روبه فردا به کارگردانی سعید رسولی و نیمه پنهان ماه به کارگردانی آزاده بیزارگیتی در ساعت 19 و زنانگی ساخته محسن استادعلی ساعت 20:45 نمایش داده می شوند. بزم رزم سانس ساعت 21:30 سالن شماره سه پردیس سینمایی چهارسو و بهتر از زندگی ساخته ماهان همامی و همجا به کارگردانی مهدی قنواتی ساعت 14:30، بخشی ساخته غلامرضا مطلق و والسی برای تهران ساخته زینب تبریزی ساعت 18 ، یک کیلو بال مگس ساخته رضا سبحانی ، زندگی کور نیست ساخته زهرا نیازی و دوراهی ساخته زهرا محسن زاده ساعت 19:45 در این سالن روی پرده می روند. همین حوالی به کارگردانی بنیامین اثباتی ساعت 11:30، آن دو ساخته ماجد نیسی و ایرانیان مرتد ساخته حمید عبدالله زاده در ساعت 14:15، سلطان محمد نقاش ساخته وحید حسینی نامی و آثار عجم ساخته حسن نقاشی در ساعت17:45 و روزگار بهروز و مردان ارباب جمشید سانس 19:30 ، آقا ولی ساخته مهناز محمدی و بن بست اول ساخته آذر محرابی سانس 21:15 سالن شماره چهار پردیس سینمایی چهارسو را به خود اختصاص دادند. در سالن شماره 5 پیاده در زمان به کارگردانی اعظم نجفیان و علی محمد قاسمی در سانس 11، متهمین دایره بیستم ساخته حسام اسلامی، ویلکیج ساخته حسن قهرمانی ، غلامرضا ساخته مصطفی امامی ساعت 19 و پاپلی ساخته مهدی زمانپور کیاسری ساعت 20:45 نمایش داده می شود.