سینما حقیقت 28 آذر 1399 ساعت 18:04 http://www.irandocfest.ir/fa/news/8298/مهدی-شامحمدی-امسال-مستند-هجده-هزار-پا-جشنواره-چهاردهم-حضور-تجربه-حقیقت-آنلاین-می-گوید -------------------------------------------------- عنوان : مهدی شامحمدی که امسال با مستند «هجده هزار پا» در جشنواره چهاردهم حضور دارد از تجربه حقیقت آنلاین می‌گوید... -------------------------------------------------- متن : مهدی شامحمدی که امسال با مستند هجده هزار پا در جشنواره چهاردهم حضور دارد از تجربه حقیقت آنلاین می گوید...