سینما حقیقت 27 اسفند 1397 ساعت 15:33 http://www.irandocfest.ir/fa/news/5308/تیزر-دوازدهمین-جشنواره -------------------------------------------------- عنوان : تیزر دوازدهمین جشنواره -------------------------------------------------- متن : مشاهده و دریافت فایل تیزر