سینما حقیقت 4 دی 1399 ساعت 16:26 http://www.irandocfest.ir/fa/news/8521/مصطفی-گندمکار-جایزه-بهترین-تدوین -------------------------------------------------- عنوان : مصطفی گندمکار - جایزه بهترین تدوین -------------------------------------------------- متن : مصطفی گندمکار - جایزه بهترین تدوین