سینما حقیقت 6 بهمن 1393 ساعت 14:34 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/878/1/هشتمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت-روایت-تصویر-3 -------------------------------------------------- عنوان : هشتمین دوره جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» به روایت تصویر/3 -------------------------------------------------- متن :