سینما حقیقت 12 آذر 1398 ساعت 16:31 http://www.irandocfest.ir/fa/news/6900/حیوانات-از-نفس-افتاده -------------------------------------------------- ۶۸ دقیقه، آمریکا، ۲۰۱۹ عنوان : حیوانات از‌نفس‌افتاده -------------------------------------------------- کارگردان: لی لی متن :