سینما حقیقت 21 آذر 1395 ساعت 16:15 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/2490/1/هفتمین-روز-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : هفتمین روز جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت -------------------------------------------------- متن :