سینما حقیقت 4 دی 1399 ساعت 16:25 http://www.irandocfest.ir/fa/news/8520/داوود-رحمانی-جایزه-بهترین-فیلمبرداری -------------------------------------------------- عنوان : داوود رحمانی - جایزه بهترین فیلمبرداری -------------------------------------------------- متن : داوود رحمانی - جایزه بهترین فیلمبرداری