سینما حقیقت 28 خرداد 1397 ساعت 11:26 http://www.irandocfest.ir/fa/news/3372/مهرگان-باید-بخش-مستند-کوتاه-جشنواره-سینماحقیقت-جدی-گرفته-شود -------------------------------------------------- عنوان : مهرگان: باید بخش مستند کوتاه در جشنواره سینماحقیقت جدی گرفته شود -------------------------------------------------- کارگردان مستند «ضد خاطرات» معتقد است که برای افزایش کیفیت جشنواره سینماحقیقت نیازی به رجوع به شاخص‌های سینمای داستانی نیست، بلکه باید بخش مستندهای کوتاه در این جشنواره جدی گرفته شود. متن : کیوان مهرگان در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اظهار کرد: با نگاهی به فلسفه شکل گیری جشنواره سینماحقیقت و مستندسازی متوجه خواهیم شد که هدف از مستندسازی تنها ساخت فیلم نیست. تفاوت سینمای مستند با داستانی در این است که رسالت سینمای مستند فراتر از سرگرمی و برای ثبت یک واقعه و رویداد در تاریخ و یا بیان یک موضوع اجتماعی، اقتصادی و... است. وی با بیان این که ثبت رویداد، یک رسالت مهم را بر دوش مستندساز می گذارد، ادامه داد: ما نمی توانیم همان گونه که با سینمای داستانی برخورد می کنیم با سینمای مستند هم رفتار کنیم. اصولا نباید ساز و کارهای سینمای داستانی را بر جشنواره مستند تحمیل کرد. جشنواره سینماحقیقت برای رقابت نیست بلکه برای عرضه جدیدترین، خلاقانه ترین و جسورانه ترین آثاری است که مستندساز با امکانات موجود ساخته و در واقع با ساخت آن اثر تلاش کرده بخشی از تاریخ فراموش نشود. البته که رقابت هایی هم در سینماحقیقت وجود دارد، اما جشنواره نمی تواند این تلاش و استعداد را به بهانه رقابت نادیده بگیرد. کارگردان مستند قاب ها با اشاره به موضوعی که مستندسازان در جلسه با مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مبنی بر ضرورت افزودن قانون اولین نمایش فیلم های مستند در آیین نامه جشنواره سینماحقیقت مطرح کردند، خاطرنشان کرد: متوجه نمی شوم چرا برخی از مستندسازان خواستار کاهش تعداد فیلم ها و قانون premier هستند! وقتی قرار است بخشی از تاریخ و تلاش های مستندسازان را به نمایش بگذاریم، اولین نمایش بودن هم بی معنا می شود. شعار حقیقت بهترین راهنماست نشان می دهد رسالت جشنواره سینماحقیقت چیست و از دید من حتی باید تعداد فیلم های حاضر در جشنواره بیشتر شود. وی در پایان افزود: به نظر من بزرگ ترین ضعف جشنواره سینماحقیقت دیده نشدن فیلم های مستند کوتاه است. عمده انرژی و مهم ترین جایزه جشنواره به سینمای مستند بلند اختصاص یافته، در حالی که با استفاده از وسایل تکنولوژیکی جدید از جمله موبایل ساخت مستند کوتاه در جهان اهمیت یافته است.