سینما حقیقت 3 دی 1399 ساعت 12:36 http://www.irandocfest.ir/fa/news/8467/پیام-فردریک-وایزمن-چهاردهمین-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت -------------------------------------------------- عنوان : پیام فردریک وایزمن به چهاردهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت -------------------------------------------------- «شهرداری» به کارگردانی وایزمن بهترین فیلم ۲۰۲۰ از نگاه نویسندگان و منتقدان کایه دو سینما انتخاب شده است. متن : پیام فردریک وایزمن به چهاردهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت