سینما حقیقت 29 دی 1397 ساعت 12:14 http://www.irandocfest.ir/fa/news/4334/نشریه-روزانه -------------------------------------------------- شماره پنجم عنوان : نشریه روزانه -------------------------------------------------- دریافت نشریه روز پنجم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" متن : دریافت نشریه روز پنجم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت"