سینما حقیقت 2 دی 1399 ساعت 9:59 http://www.irandocfest.ir/fa/news/8438/رئیس-سازمان-سینمایی-حاشیه-بازدید-ستاد-برگزاری -------------------------------------------------- عنوان : رئیس سازمان سینمایی در حاشیه بازدید از ستاد برگزاری -------------------------------------------------- متن : سینماحقیقت: سینمای مستند رفتار سیاستمداران و مردم را اصلاح می کند