سینما حقیقت 26 آذر 1399 ساعت 11:13 http://www.irandocfest.ir/fa/news/8087/برنامه-سمینارهای-کارگاهی-چهاردهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت -------------------------------------------------- عنوان : برنامه سمینارهای کارگاهی چهاردهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت -------------------------------------------------- متن :