سینما حقیقت 19 آذر 1395 ساعت 15:05 http://www.irandocfest.ir/fa/news/2415/تیزر-دهمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت -------------------------------------------------- عنوان : تیزر دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت -------------------------------------------------- متن : دریافت تیزر دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت