سینما حقیقت 29 آذر 1394 ساعت 22:54 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/1614/1/گزارش-تصویری-آیین-اختتامیه-جشنواره-سینماحقیقت -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری آیین اختتامیه جشنواره سینماحقیقت -------------------------------------------------- متن : گزارش تصویری اهدای جوایز به برگزیدگان بخش محیط زیست و هنروتجربه.