سینما حقیقت 4 دی 1399 ساعت 16:45 http://www.irandocfest.ir/fa/news/8526/مهرداد-شیخان-جایزه-بهترین-پژوهش -------------------------------------------------- عنوان : مهرداد شیخان - جایزه بهترین پژوهش -------------------------------------------------- متن : مهرداد شیخان - جایزه بهترین پژوهش