سینما حقیقت 22 آذر 1397 ساعت 0:13 http://www.irandocfest.ir/fa/gallery/3945/1/گزارش-تصویری-چهارمین-روز-جشنواره -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری چهارمین روز جشنواره -------------------------------------------------- متن :