سینما حقیقت 20 آذر 1394 ساعت 16:09 http://www.irandocfest.ir/fa/news/1270/نام-فیلم-مادر -------------------------------------------------- کارگردان: ماریا گرازیا گویا عنوان : نام فیلم: مادر -------------------------------------------------- موضوع: این فیلم زندگى روزمره خانواده بارتا را به نمایش مى گذارد. خانواده بارتا از طریق گوسفند دارى در یكى از روستاهاى دورافتاده مجارستان امرار معاش مى كنند. متن : کارگردان: ماریا گرازیا گویا فیلمنامه نویس: ماریا گرازیا گویا فیلمبردار: ماریا گرازیا گویا تدوینگر: ماریا گرازیا گویا تهیه کننده: داکنومدز موضوع: این فیلم زندگى روزمره خانواده بارتا را به نمایش مى گذارد. خانواده بارتا از طریق گوسفند دارى در یكى از روستاهاى دورافتاده مجارستان امرار معاش مى كنند. وظایف سنگینى بر عهده هنریت، مادر خانواده است. او كه مادر ٤ فرزند است باید به طور همزمان از گوسفندان و فرزندان خود مراقبت كند. دو نفر از فرزندان او هم به دلیل ناتوانى هاى جسمانى نیازمند مراقبت هاى ویژه هستند. فیلمشناسی : روز مرگ ۲۰۱۳، پسر ۲۰۱۳، هیچکس نمیداند ۲۰۱۴، سلام تانگر ۲۰۱۵ کشور: مجارستان سال: 2015 11 دقیقه