سینما حقیقت 19 اسفند 1397 ساعت 15:12 http://www.irandocfest.ir/fa/news/5087/نشریه-روزانه -------------------------------------------------- شماره دوم عنوان : نشریه روزانه -------------------------------------------------- دریافت نشریه روز دوم دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" متن : دریافت فایل