سینما حقیقت 4 دی 1399 ساعت 0:39 http://www.irandocfest.ir/fa/news/8516/مصطفی-رزاق-کریمی-جایزه-اول-بخش-کارآفرینی -------------------------------------------------- عنوان : مصطفی رزاق کریمی - جایزه اول بخش کارآفرینی -------------------------------------------------- متن : مصطفی رزاق کریمی - جایزه اول بخش کارآفرینی