سینما حقیقت 26 آذر 1396 ساعت 20:35 http://www.irandocfest.ir/fa/news/3349/فرهمند-جایزه-بهترین-کارگردانی-بلند-خود -------------------------------------------------- عنوان : فرهمند جایزه بهترین کارگردانی بلند را از آن خود کرد -------------------------------------------------- رضا فرهمند برای کارگردانی «زنانی با گوشواره های باروتی» نشان فیروزه کارگردانی گرفت. متن : به گزارش ستاد خبری یازدهمین جشنواره سینما حقیقت، تندیس سینماحقیقت، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 120 میلیون ریالی به رضا فرهمند کارگردان زنانی با گوشواره های باروتی اهدا شد. اختتامیه یازدهمین جشنواره سینما حقیقت در حال برگزاری است.