سینما حقیقت 4 دی 1399 ساعت 16:32 http://www.irandocfest.ir/fa/news/8524/مهدی-زمانپور-کیاسری-جایزه-بهترین-کارگردانی-مستند-نیمه-بلند -------------------------------------------------- عنوان : مهدی زمانپور کیاسری - جایزه بهترین کارگردانی مستند نیمه بلند -------------------------------------------------- متن : مهدی زمانپور کیاسری - جایزه بهترین کارگردانی مستند نیمه بلند