مستند سیاسی(مسابقه ملی)
 
انقلاب فراموش شده
انقلاب بدون مرز- لیبی
یک ملت... یک فریاد
یاسمن
هزارتو
مرگ در دوردست
کومله
کدام آزادی
صندلی شماره 257
صندلی شماره 257
دون و پروفسور
ثانیه های سربی
بیداری یک رویا
برایم یک پنجره کافی است
ارتش پنجم