مستند جنگ(مسابقه ملی)
 
یوما یعنی مادر
یک عاشقانه برای احمد
یک جای امن
 و اما زندگی
نخل‌های سوخته
من مزدور سفید هستم
من اینجا بودم
لالایی جنگ
گیسوی آشفته زمین
گردان 61
فرزند حبیب الله
فردا نزدیک است
صدا بود و سیاهی
سنگ مزاری برای برادر شهیدم
سفر سرخ
در سکوت سرد زمستانی
چریکه بی دنگ
پاهایم قلقلک دوست دارند
بهترین مجسمه دنیا
این جا مردمانی زندگی می‌کنند
التیام
اسمم را به خاطر بسپار