مستند پرتره(مسابقه ملی)
 
ننه پیکاسو
گعده
مسئله
مسافر
مجنونی از اسکاندیناوی
کمال الملک
سفر به سرزمین شگفتی ها
سرباز E4
زیباتر از زندگی
دستم پر تنهایی ست
دایره شاد رنجها
خانه‌ای در مه
جان مستر
به رنگ خزان
بهاء الدین محمد
آئین چراغ خاموشی نیست
13 اکتبر 1937