کتاب
 
سیاره رنج
میزانسن میدان عمیق
مراسم رونمایی از کتاب «سیاره رنج» برگزار می شود
مراسم رونمایی از کتاب «چگونه برای فیلم مستند فیلمنامه بنویسم» برگزار شد
«میزانسن میدان عمیق» در جشنواره ششم