کارگاه ها
 
 
برنامه کارگاه‌‎ها
سفر اساتيد بزرگ سینمای مستند جهان به تهران برای شرکت در كارگاههاي آموزشي جشنواره سينماحقيقت
تجربه های آلمانی در کارگاه آموزشی جشنواره سینماحقیقت
استقبال گسترده از ثبت نام در کارگاه های آموزشی جشنواره سینماحقیقت
فراخوان شرکت در کارگاه های آموزشی جشنواره سینماحقیقت منتشر شد
تجربه‌هاي دانماركي در سینماحقیقت