برگزیدگان
 
 
برگزیدگان هفتمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت معرفی شدند