نقد مستند
 
 
نقدی بر مستند " ماهیاک "  به کارگردانی فرح زارع
نقدی بر مستند "زیر حکم "  به کارگردانی سعید کشاورز
نقدی بر مستند " آنجا که باد می وزد " به کارگردانی مینا مشهدی مهدی
نقدی بر مستند " آبی به رنگ آسمان" به کارگردانی امیر رفیعی
نقدی بر مستند " اسرار دریاچه" به کارگردانی آرمین ایثاریان
نقدی  بر مستند " صف سلام " به کارگردانی هادی آفریده
گرگ، کلاغ، بزکوهی و دیگران
همراز: ساخت «‌آقای بیکار» حکم خود درمانگری داشت
۱
۲
۳
۴
۵
۶