فيلم
 
 
رونمایی از آنونس کتاب «هنر دقت» نوشته مایکل اپیتس و ترجمه دکتر احمد الستی
تیزر مستند «من ناصر حجازی هستم»