مسابقه ملی(فیلم های بلند)
 
نام فیلم : من ناصر حجازی هستم
نام فیلم : معصومه
نام فیلم : سه فصل از بهارستان
نام فیلم : گزارشی از ماناسلو
نام فیلم : آزادی
نام فیلم : زمناکو
نام فیلم : کاردر واگن
نام فیلم : برزخ
نام فیلم : مهر و مسیح
نام فیلم : رویاهای دم صبح
نام فیلم : زمستان فصل آخر
نام فیلم : مجتبی
نام فیلم : خاطرات خانه متروک
نام فیلم : 103 روز
نام فیلم : فصل هرس
نام فیلم : مادرکشی
نام فیلم : دینگومارو
نام فیلم : ساحل
نام فیلم : اشک سیاه
نام فیلم : همراه با فرات
نام فیلم : بزمجه‌ها هم عاشق می‌شوند
نام فیلم : کربلا جغرافیای یک تاریخ
نام فیلم : چشم جنگ
نام فیلم : ای ۱۵۷
نام فیلم : کارنامه بنیادکندی
نام فیلم : بازی
نام فیلم : جان گرفته در اعماق