هیئت داوری آوینی
 
 
محمدحسین نیرومند
حسین معززی‌نیا
مهدی فرجی