۰
يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۲

جوايز مسابقه ملي

جشنواره سوم
جوايز مسابقه ملي
نشان فيروزه سینما حقیقت، ديپلم افتخار و مبلغ يكصد ميليون ريال (000/000/100 ريال) به بهترين فيلم مستند بلند با زمان بالاي 60 دقيقه
نشان فيروزه سینما حقیقت، ديپلم افتخار و مبلغ هفتاد ميليون ريال (000/000/70 ريال) به‌ بهترين فيلم مستند نيمه ‌بلند با زمان 31 تا 60 دقيقه
نشان فيروزه سینما حقیقت، ديپلم افتخار و مبلغ پنجاه ميليون ريال (000/000/50 ريال) به بهترين فيلم مستند كوتاه با زمان 30 دقيقه و كمتــر
نشان فيروزه سینما حقیقت و ديپلم افتخار به‌عنوان جايزه ويژه هيأت‌ داوران
نشان فيروزه سینما حقیقت، ديپلم افتخار و مبلغ سي‌ميليون ريال (000/000/30 ريال) به‌ بهترين پژوهش و تحقيق فيلم
* هيأت داوران برحسب تشخيص و قضاوت خود مي‌توانند در موارد زير نيز نسبت به اهداي جايزه به‌ فيلم‌هاي برگزيده اقدام نمايد:
نشان فيروزه سینما حقیقت، ديپلم افتخار و مبلغ سي‌ميليون ريال (000/000/30 ريال) به ‌بهترين تهيه‌كننده
نشان فيروزه سینما حقیقت، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ريال (000/000/20 ريال) به بهترين تدوين
نشان فيروزه سینما حقیقت، ديپلم افتخار و مبلغ بيست‌ميليون ريال (000/000/20 ريال) به بهترين فيلمبرداري يا تصويربرداري
نشان فيروزه سینما حقیقت، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ريال (000/000/20 ريال) به‌ بهترين صدابرداري يا صداگذاري
نشان فيروزه سینما حقیقت، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ريال (000/000/20 ريال) به بهترين نويسنده يا گوينده گفتار متن
جوايز مسابقه بين‌الملل
نشان فيروزه سینما حقیقت، ديپلم افتخار و مبلغ ده‌هزار يورو (000/10 يورو) به بهترين فيلم مستند بلند با زمان بالاي 60 دقيقه
نشان فيروزه سینما حقیقت، ديپلم افتخار و مبلغ هفت‌هزار يورو (000/7 يورو) به بهترين فيلم مستند نيمه بلند با زمان 31 تا 60 دقيقه
نشان فيروزه سینما حقیقت، ديپلم افتخار و مبلغ پنج‌هزار يورو (000/5 يورو) به‌ بهترين فيلم مستند كوتاه با زمان 30 دقيقه و كمتر
نشان فيروزه سینما حقیقت و ديپلم افتخار به عنوان جايزه ويژه هيأت داوران
 
کد مطلب: 6542
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *