کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

جوایز هشتمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت

4 اسفند 1397 ساعت 10:09


تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 12ميليون تومان به کارگردان بهترين فيلم مستند بلند
تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و 10ميليون تومان به‌ کارگردان بهترين فيلم مستند نيمه ‌بلند
تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 8 ملیون تومان به کارگردان بهترين فيلم مستند كوتاه
تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 6ميليون تومان به‌عنوان جايزه ويژه هيأت‌ داوران


تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 8ميليون تومان به‌ بهترين پژوهشگر
تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به بهترين تدوينگر
تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به بهترين تصويربردار
تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به‌ بهترين صدابردار
تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به بهترين نويسنده يا گوينده گفتار متن

جوايز مسابقه بين‌الملل کوتاه و نیمه بلند
 جایزه ویژه هیئت داوران بهترين فيلم مستند کوتاه: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ هزار دلار  
جایزه ویژه  هیئت داوران بهترين فيلم مستند نیمه­بلند: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ ‌هزار دلار  
بهترین فیلم مستند کوتاه: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ سه ‌هزار دلار
 بهترین فیلم مستند نیمه بلند: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ سه ‌هزار دلار  
جوايز مسابقه بين‌الملل مستند بلند:
بخش فیلم مستند بلندجایزه ویژه هیئت داوران: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ ‌2هزار دلار  
بهترین فیلم مستند بلند: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ ‌5 هزار دلار  
 
جایزه شهید آوینی
فیلم کوتاه: تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی مبلغ 6 ملیون تومان
در بخش های مستند بلند و نیمه بلند: 
بهترین کارگردان: تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی مبلغ 8 ملیون تومان
جایزه بخش ویژه دبیر جشنواره در بخش شهید آوینی: تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی مبلغ  6ملیون تومان
بخش صنایع دستی:
بهترین پژوهش: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان
جایزه اول : لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان
جایزه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان
جایزه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان
بخش مستند شهر:
 جایزه بهترین پژوهش: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان
جایزه بهترین کارگردانی : لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 6 ملیون تومان
جایزه بهترین فیلم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 7 ملیون تومان
 
 
 
 


کد مطلب: 4771

آدرس مطلب :
http://www.irandocfest.ir/fa/news/4771/جوایز-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت

سینما حقیقت
  http://www.irandocfest.ir