۰
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۲

نام فیلم: دیدن یا ندیدن

کارگردان: علی شیلاندری
نام فیلم: دیدن یا ندیدن
پژوھشگر: علی شیلاندری
تصویربردار: علی شیلاندری
صدابردار: علی شیلاندری
صداگذار: حسین مھدوی و حسن مھدوی
تدوینگر: علی شیلاندری
آھنگساز: بوریس اسکارلسکی
عکاس: انوشه پیربادیان
تھیه کننده: علی شیلاندری
 
موضوع: مریم زندی، برای چاپ عکس ھایش از انقلاب ۵٧ با مشکل سانسور بعضی از عکسھا مواجه است. او معتقد است که عکسھا زنده اند و وجودشان باعث میشود تا وقایع و آدمھا را فراموش نکنیم. عکسھا باید چاپ و دیده شوند تا ما را در برابر مرگ و فراموشی آدمھا و وقایع،
یاری کنند. او که مجبور به ترک ھیئت مدیره انجمن عکاسان ایران است در انزوا قرار میگیرد و به تنھایی برای حل مشکل چاپ عکسھایش به اداره ارشاد و وزارت کشور مراجعه میکند. او برای حذف نشدن خودش و عکسھایش در درون سیستم به دنبال راه حل است.
 
کارگردان: علی شیلاندری
تاریخ تولد: ١٣۴۶
تحصیلات: دیپلم
فیلمشناسی:  نقش در نقش  ١۴ دقیقه، ١٣٧٢
 
کشور/سال : 1396
76'/2017
 
 
کد مطلب: 2922
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *