کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

هیئت داوران مستند های بلند

لینا پاسانن

22 آذر 1394 ساعت 21:36

بخش مستند های بلند بین الملل


او فعالیتش را به عنوان روزنامه نگار از سال 1988 در خبرگزاری فنلاندی به عنوان خبرنگار ارشد و سپس به عنوان مفسر سیاسی پارلمان آغاز کرد. در سال 1993 او به وای ال ای، تلویزیون ملی فنلاند رفت و به عنوان گزارشگر، مفسر سیاسی و سردبیر جانشین همچنین مجری بخش رسانه های این شبکه فعالیت کرد. سپس او به عنوان مسئول بخش مستندهای این شیکه در سال 1999 تا 2000 مشغول به کار شد.
 زمانی که وای ال ای شبکه های دیجیتالی جدیدش را تاسیس کرد او به عنوان مسول برنامه ریزی یکی از این شبکه ها شد که به صورت ویژه به برنامه های فرهنگی، هنری و علمی می پرداخت. او تا نوامبر 2005 در این شبکه فعالیتش را ادامه داد و سپس به عنوان دبیر شبکه مستند اروپایی ای دی ان کارش را آغاز کرد. در سال 2008 او به وای ال ای برگشت و برنامه ریزی بخش فرهنگی این تلویزیون را در فنلاند به عنوان مشاور قدیمی به عهده گرفت.  


کد مطلب: 1380

آدرس مطلب :
http://www.irandocfest.ir/fa/news/1380/لینا-پاسانن

سینما حقیقت
  http://www.irandocfest.ir