نمایش‌های ویژه(جنبی بین الملل)
 
 
الاغی به اسم جرونیمو
به سلامتی!
سرزمین عسل
سفر خاویر اِرو