کارگاه ها
 
میرصادقی: جامعه نیازمند ساخت مستندهای حفاظت از محیط زیست و حیات‌وحش است
جلوه های بصری بسیاری از مشکلات فیلمبرداری را برطرف کرد
لمس قلب سوژه شیوه کار من است
فیلم باید به زبانی باشد که مرزها را گسترش دهد
پیمپاکا توویرا: باید بیننده خودش را جزیی از مستند حس کند
ذهنیت باید برای مستندساز مهم باشد
بدون پژوهش کارتان بی نقص نیست
مستند هم به قصه نیاز دارد!