جایزه شهید آوینی
 
آشنای غریب
نام فیلم: آقای دادستان
نام فیلم: ادوارد
نام فیلم: ارثیه پدری
نام فیلم: ارمغان
نام فیلم: اسماعیل به روایت هاجر
نام فیلم: اشرف همزاد شاه
نام فیلم: بابایی
نام فیلم: بالا
نام فیلم: بانو قدس ایران
نام فیلم: بومرنگ
نام فیلم: بهار را تو روایت کن
نام فیلم: پرواز هدهد
نام فیلم: تجربه شرقی
نام فیلم: ترور سرچشمه
نام فیلم: تک روز دهم
نام فیلم: جام در آفساید
نام فیلم: خاک‌های نرم فکه
نام فیلم: دست‌های خالی
نام فیلم: رزم آرا: یک دوسیه مسکوت
نام فیلم: شرح یک عکس
نام فیلم: عشق به سبک دیکتاتور
نام فیلم: فرزند
نام فیلم: قائم مقام
نام فیلم: قصر قند
نام فیلم: کویرس، وطن کوچک من
نام فیلم: گیسوان حلب
نام فیلم: لوتوس
نام فیلم: همشهری جنگ
۱
۲