پوستر
 
پوستر یازدهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت
پوستر نکوداشت
پوستر هشتمین  جایزه شهید آوینی