هیات انتخاب مسابقه ملی بلند
 
یاسر خیّر
محمود رحمانی
مسعود سفلایی
احمد طالبی نژاد
پژمان مظاهری‌پور