مسابقه ملی(مستند های کوتاه)
 
نام کارگردان: رضا سبحانی
کارگردان: حسن قهرمانی
کارگردان: حامد خسروی
کارگردان: کمیل سهیلی
کارگردان: سعید مازندرانی
کارگردان: احمد رنجی
کارگردان: مصطفی آل‌احمد
کارگردان: کیوان مهرگان
کارگردان: مصطفی امامی
کارگردان: محمد شیروانی
کارگردان: سیدوحید حسینی‌نامی
کارگردان: بهروز ملبوس‌باف‌اصفهانی
کارگردان: زهرا نیازی
کارگردان: لیلا احدی
کارگردان: ابوالفضل توکلی
کارگردان: سعید رسولی
کارگردان: حجت‌اله حافظی
کارگردان: زهرا محسن‌زاده
کارگردان: مهدی اسدی
کارگردان: سعیده شریعتی
کارگردان: عباس یوسف‌شاهی
کارگردان: مرجان ریاحی
کارگردان: ماهان خمامی‌پور
کارگردان: رضا مجلسی
کارگردان: آذر مهرابی
کارگردان: رضا غلامی مطلق
کارگردان: گل‌اندام صفری