مسابقه ملی(فیلم های بلند)
 
کارگردان: آزاده بی زارگیتی
کارگردان: محمدرضا وطن دوست
کارگردان: محمود رحمانی
کارگردان: فرهاد بردبار
کارگردان: حسام اسلامی
کارگردان: سعید توکلی فر
کارگردان: سعید کشاورز
کارگردان: وحید فرجی
کارگردان: سحر مصیبی
کارگردان: پناه برخدا رضایی
کارگردان: امید عبدالهی
کارگردان: مازیار مشتاق گوهری
کارگردان: محسن استادعلی
کارگردان: سید محمدرضا هاشمیان
کارگردان: بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم
کارگردان: فیما امامی و رضا دریانوش
کارگردان: هادی معصوم دوست
کارگردان: اعظم نجفیان و علی‌محمد قاسمی
کارگردان: صبا ندایی
کارگردان: رضا حائری
کارگردان: مهدی زمانپور کیاسری
کارگردان: سید وحید حسینی
محسن خانجهانی
کارگردان: محمدعلی شعبانی
کارگردان: فرشاد افشین‌پور
کارگردان: یاسر خیّر
کارگردان: محمد کارت
کارگردان: صادق داوری فر
کارگردان: آرش لاهوتی