جایزه شهید آوینی
 
کارگردان: ساسان فلاح فر
کارگردان: روح الله رفیعی
کارگردان: مسعود زارعیان
کارگردان: وحید زارع زاده
کارگردان: پناه برخدا رضایی
کارگردان: محمد قانع فرد
کارگردان: سعید محسن‌یوسفی
کارگردان: رضا فرهمند
کارگردان: محمدمهدی خالقی
کارگردان: سعید محسن یوسفی
کارگردان: سید وحید حسینی
کارگردان: امین قدمی
کارگردان: رضا اکبریان گالشکلایی
کارگردان: علی فرقانی
کارگردان: حمید عبداله زاده
کارگردان: محمدعلی شعبانی
کارگردان: محمدتقی رحمتی
کارگردان: علی نیکو منش
کارگردان: ماجد نیسی
کارگردان: آرش لاهوتی